Tatry nr (80) 2/2022 – Miłość

Tatry nr (80) 2/2022 – Miłość
Producent: Tatrzański Park Narodowy
Dostępność: 44
Cena: 17,00 PLN
Ilość:  
   - LUB -   

Tematem numeru jest miłość. Obecna w Tatrach w różnych przejawach.
Dotycząca każdego. Człowieka i kornika.

W numerze m.in.:

Rada cie widzem, czyli miłość o góralsku: „Wodzenie wzrokiem lub niespuszczanie partnera z oka podnosi temperaturę tańca i ciała. Mimo że tancerze przez większą część czasu są w tańcu osobno, kołując wokół siebie, by na końcu sie zwyrtnąć, taniec góralski jest często nie mniej ekspresyjny i gorący niż latynoamerykańska rumba, latynosko-karaibska salsa czy argentyńskie tango”. Pisze Agnieszka Gąsienica-Giewont.

Intymne życie kornika drukarza: „Gdy samiec wreszcie odnajdzie właściwe drzewo, wygryza pod korą kolebkę godową, skąd wysyła zaproszenie na randkę. Ów list miłosny to w istocie feromon – substancja zapachowa zawarta w ekskrementach. Z otworu, którym wgryzł się samiec, wypychane są zatem brunatne trocinki z zapachem – informacją, której my, ludzie, nie potrafimy odczytać, ale mniej więcej wiemy, jaka jest treść listu. Samice, do których dotrze wiadomość, wiedzą, że chodzi o zapłodnienie i złożenie jaj, a łyko nadaje się na pożywienie dla rodziców i potomstwa. A więc: «Mam dobre miejsce na seks, tu jest żarcie!»”. Pisze Paweł Skawiński.

Tragedia na Gerlachu: „Najwyższy szczyt Tatr Wysokich co roku przyciąga ogromną liczbę ludzi. Ze względu na swój charakter, Gerlach nie jest łatwy do zdobycia. Nie ma na niego łatwej trasy, która byłaby możliwa do przejścia i bezpieczna dla wszystkich, dlatego wyznaczenie tam szlaku turystycznego jest nierealne. Ze swoją wysokością 2655 m n.p.m. Gerlach znacznie przewyższa okoliczne szczyty i dlatego warunki w jego partiach szczytowych są zupełnie inne. Nawet najprostszy wariant podejścia jest wspinaczkowy i wymaga doświadczenia. To właśnie ten szczyt można określić mianem góry o największej liczbie akcji ratowniczych“. Pisze Peter Svätojánsky.

Serce w porywach halnego: „Nie od dziś wiadomo, że Zakopane, Podhale czy Tatry nie są dobrym miejscem dla chorych na serce. Tacy ludzie czują się tutaj po prostu gorzej. Na ten temat napisano wiele prac, kilka z nich powstało w Zakopanem. Nikt nie udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że istnieje zależność między pogodą a występowaniem chorób kardiologicznych. Jednak gwałtowne, skokowe zmiany tatrzańskiej pogody mogą zwiększać ryzyko zawału czy zaburzeń rytmu serca. Mimo to czar i magnetyzm Tatr są często dla sercowców ważniejsze niż dobre samopoczucie”. Bartek Solik rozmawia z kardiologami Michałem Staszlem i Bartłomiejem Hełmeckim.

 Na okładce Agnieszka i Jakub Gąsienicowie-Giewontowie na Kopieńcu Wielkim w obiektywie Bartka Solika.

 

 

Napisz recenzję

Twoje imię:


Twoja recenzja: Notatka: HTML niedozwolony!

Ocena: Negatywna           Pozytywna

Przepisz kod z obrazka:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Co oznacza słowo przetwarzanie?
Przetwarzanie oznacza pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu:
• listownie: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,
• telefonicznie: +48 18 20 23 229,
• e-mailowo: ljanczy@tpn.pl.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych?

Podstawa prawna przetwarzania Cel przetwarzania lub prawnie uzasadniony interes
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami umowy o świadczenie usług obejmujących założenie, obsługę oraz prowadzenie konta internetowego) obsługa i prowadzenie konta na stronie internetowej sklepu, m.in.: składanie zamówień i dokonywać zwrotów zamówionych produktów, śledzenie status zamówienia, wgląd w historię zamówień oraz tworzenie listy życzeń obejmującej preferowane przed produkty
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami umowy sprzedaży produktów objętych ofertą sklepu) obsługa i realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia na produkty objęte oferta sklepu, w tym rozpatrywanie ewentualnych reklamacji
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) dochodzenie roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zawartej z nami umowy lub obrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać na tle wykonywania jej postanowień
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) • obowiązek przechowywania dowodów księgowych na potrzeby prawa podatkowego i bilansowego
• obowiązek archiwizacji dokumentów, zgodnie z obowiązującą w Tatrzańskim Parku Narodowym Instrukcją kancelaryjną

Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe? W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:
• podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych w celu bardziej efektywnego wykonywania świadczonych przez nas usług (np. obsługa informatyczna),
• innym odbiorcom danych – jeżeli jest to niezbędne do wykonania umów, których jesteśmy stroną, lub wynika to z obowiązujących regulacji prawnych (np. usługi pocztowe, obsługa płatności online).

Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?
Twoje dane osobowe niezbędne do prowadzenia konta internetowego będziemy przetwarzać przez okres trwania zawartej z nami umowy o prowadzenie usług. W dowolnym momencie możesz rozwiązać ww. umowę, kontaktując się z nami na dane kontaktowe wskazane powyżej lub wyrażając sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w ten sam sposób.
W wypadku złożenia zamówienia na produkty objęte ofertą sklepu Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonano nabycia produktu, zakończono postępowania mające na celu dochodzenie naszych wierzytelności lub nastąpiło przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
• prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie moich danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? Jakie są konsekwencje niepodania danych? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zawartych z nami umów. Niepodanie danych osobowych w odpowiednim zakresie uniemożliwi nam rejestrację, a następnie obsługę i prowadzenie Twojego konta internetowego lub obsługę i realizację składanych zamówień.


Biuro Obsługi Klienta

Dodatki

Moje konto

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji przechowywania plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Pliki te umożliwiają dostosowanie strony do Pana/Pani indywidualnych potrzeb. Jeżeli nie akceptuje Pan/Pani korzystania z tych plików, istnieje możliwość wyłączenia funkcji ich przechowywania za pośrednictwem własnej przeglądarki internetowej, dzięki czemu żadne informacje nie będą gromadzone. Polityka prywatności

Zrozumiałem