Mapa Starostwa Spiskiego Franciszka Floriana Czakiego (1762). Zeszyty Tatrzańskie nr 3

Mapa Starostwa Spiskiego Franciszka Floriana Czakiego (1762). Zeszyty Tatrzańskie nr 3
Producent: Tatrzański Park Narodowy
Dostępność: 11
Cena: 30,00 PLN
Ilość:  
   - LUB -   
Polecamy również towarzyszący książce reprint mapy Starostwa Spiskiego.
 
Trzeci z „Zeszytów Tatrzańskich” poświęcamy rzeczy unikatowej. Z pozoru mapa
starostwa spiskiego wydana na początku lat sześćdziesiątych XVIII wieku, a więc tuż przed
pierwszym rozbiorem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i poprzedzającą go austriacką aneksją
jej południowych rubieży, niewiele ma wspólnego z rolą Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Jednak to właśnie TPN, obok Muzeum Tatrzańskiego, ma statutową powinność dbania
o zachowanie pamięci o najdawniejszych dziejach naszych gór. Wszakże mapa Czakiego
zawiera jedno z najstarszych wyobrażeń kartograficznych Tatr, daje świadectwo ówczesnej
o nich wiedzy, jest źródłem dociekań toponomastycznych.
 
Ale nie tylko. Daje też świadectwo obecności na Spiszu polskiej racji stanu, jakże ściśle
i znacząco związanej z burzliwą historią Polski. Wprawdzie to czasy minione, ale nadal
budzące u polskiego czytelnika emocje – tym bardziej że wędrując po ziemiach objętych
mapą, na każdym kroku napotykamy bliskie nam ślady. Więcej o tym przeczytają Państwo
w artykule Wojciecha Wilczka.
 
O samej mapie na dalszych stronach „Zeszytów” wyczerpująco napisali Kazimierz
Kozica oraz Wiesław Siarzewski. Należy w tym miejscu dodać, że jej reprint, dzięki
uprzejmości prof. Andrzeja Rottermunda, został wykonany z egzemplarza znajdującego
się w Zamku Królewskim w Warszawie – Pomniku Historii i Kultury Narodowej, gdzie
z woli Tomasza Niewodniczańskiego, wielkiego kolekcjonera, został zdeponowany przez
powołaną przez niego do życia Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury.
 
Bolesław Olszewicz, opisując w 1932 r. w „Polskim Przeglądzie Kartograficznym” dawne
mapy Rzeczypospolitej, arkusz Czakiego zalicza do „najcenniejszych i najciekawszych
zabytków kartografii polskiej XVII w.”. Pisze też, iż „wydanie jej w reprodukcji byłoby
nader pożądane”. Niniejszym to właśnie czynimy.
 
 
 
Zeszyty Tatrzańskie nr 3
Mapa Starostwa Spiskiego Franciszka Floriana Czakiego (1762)
 
Reprint mapy wykonany przez Tatrzański Park Narodowy z oryginału z kolekcji Imago Poloniae
Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury ufundowanej przez pana dr. Tomasza Niewodniczańskiego,
Bitburg (Niemcy), w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie
 
Oprawa miękka
Format: 210 x 270 mm
Lixzba stron: 55
 
© Copyright by Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego Zakopane 2013
 
ISBN 978-83-61788-74-4 (książka)
ISBN 978-83-61788-75-1 (książka z mapą)
ISBN 978-83-61788-50-8 (dla serii)
Załączniki
  1. Spis_treści_fragment_książki_ZT3.pdf

Napisz recenzję

Twoje imię:


Twoja recenzja: Notatka: HTML niedozwolony!

Ocena: Negatywna           Pozytywna

Przepisz kod z obrazka:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Co oznacza słowo przetwarzanie?
Przetwarzanie oznacza pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu:
• listownie: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,
• telefonicznie: +48 18 20 23 229,
• e-mailowo: ljanczy@tpn.pl.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych?

Podstawa prawna przetwarzania Cel przetwarzania lub prawnie uzasadniony interes
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami umowy o świadczenie usług obejmujących założenie, obsługę oraz prowadzenie konta internetowego) obsługa i prowadzenie konta na stronie internetowej sklepu, m.in.: składanie zamówień i dokonywać zwrotów zamówionych produktów, śledzenie status zamówienia, wgląd w historię zamówień oraz tworzenie listy życzeń obejmującej preferowane przed produkty
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami umowy sprzedaży produktów objętych ofertą sklepu) obsługa i realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia na produkty objęte oferta sklepu, w tym rozpatrywanie ewentualnych reklamacji
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) dochodzenie roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zawartej z nami umowy lub obrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać na tle wykonywania jej postanowień
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) • obowiązek przechowywania dowodów księgowych na potrzeby prawa podatkowego i bilansowego
• obowiązek archiwizacji dokumentów, zgodnie z obowiązującą w Tatrzańskim Parku Narodowym Instrukcją kancelaryjną

Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe? W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:
• podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych w celu bardziej efektywnego wykonywania świadczonych przez nas usług (np. obsługa informatyczna),
• innym odbiorcom danych – jeżeli jest to niezbędne do wykonania umów, których jesteśmy stroną, lub wynika to z obowiązujących regulacji prawnych (np. usługi pocztowe, obsługa płatności online).

Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?
Twoje dane osobowe niezbędne do prowadzenia konta internetowego będziemy przetwarzać przez okres trwania zawartej z nami umowy o prowadzenie usług. W dowolnym momencie możesz rozwiązać ww. umowę, kontaktując się z nami na dane kontaktowe wskazane powyżej lub wyrażając sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w ten sam sposób.
W wypadku złożenia zamówienia na produkty objęte ofertą sklepu Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonano nabycia produktu, zakończono postępowania mające na celu dochodzenie naszych wierzytelności lub nastąpiło przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
• prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie moich danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? Jakie są konsekwencje niepodania danych? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zawartych z nami umów. Niepodanie danych osobowych w odpowiednim zakresie uniemożliwi nam rejestrację, a następnie obsługę i prowadzenie Twojego konta internetowego lub obsługę i realizację składanych zamówień.


Biuro Obsługi Klienta

Dodatki

Moje konto

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji przechowywania plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Pliki te umożliwiają dostosowanie strony do Pana/Pani indywidualnych potrzeb. Jeżeli nie akceptuje Pan/Pani korzystania z tych plików, istnieje możliwość wyłączenia funkcji ich przechowywania za pośrednictwem własnej przeglądarki internetowej, dzięki czemu żadne informacje nie będą gromadzone. Polityka prywatności

Zrozumiałem