TOPO. Cubryna NW i Żelazko

TOPO. Cubryna NW i Żelazko
Dostępność: 3
Cena: 21,00 PLN
Ilość:  
   - LUB -   
CUBRYNA od NW (i Żelazko)

Mapy w pionie. Wielobarwny plakat-topo (składany).
Opracowanie i fotografie Grzegorz Głazek. Warszawa Kielce 2021. Wydawcy: Master Topo i Antykwariat Górski FILAR.
 
W zdjęcia wrysowane schematy dróg.
Format plakatu ok. 68  x 48 cm.
Plakat w wersji składanej.
Ściany Tatr TOPO nr 25.
 
 
 
Północno-zachodnia (ściślej NNW) ściana Cubryny znajduje się wysoko nad najwyższym kotłem Dolinki za Mnichem, zwanym Zadnią Galerią Cubryńską.
Ściana ma ok. 350 m szerokości i do 220 m wysokości i dzieli się na trzy połacie, o orientacji zmieniającej się od NW w lewej części po NE w prawej. Najlepsza skała jest w lewej, płytowej połaci ściany u dołu i zdaniem niektórych instruktorów drogi tam wiodące mogą być alternatywą dla kursowych wspinaczek na Mnichu, w sezonie na ogół zatłoczonym. Drogi tą połacią uczą większej samodzielności i obycia w zakładaniu asekuracji, wspinaczki tam mają trudności od III do VII-.
Środkowa i prawa połać oferują drogi nieco dłuższe i nawet z odcinkami hakowymi (przewieszona 30-metrowa bariera w prawej dolnej części środkowej połaci), są też bardzo wymagające zimą. Podobnie ceniona zimą jest też czwarta połać na topo nr 25, wysoka około 190 m pn. ściana Żelazka, położona na lewo i poniżej ściany pn.-zach.
Topo stanowi pierwszy w ogóle wydany drukiem dokładny obraz przewodnikowy tej ściany, pokazujący na dużym szczegółowym ujęciu całość górnych północnych urwisk tego szczytu z naniesionymi liniami dróg.
Na topo składa się bardzo szczegółowe zdjęcie ściany od strony pn.-zach., zajmujące szerokość blisko 70 cm (cały arkusz B2) oraz fotografie fragmentów lewej i prawej połaci ściany w innym oświetleniu, uzupełnione o widok od pd.-zach. z drogami zejścia. Na zdjęcia precyzyjnie naniesiono 25 samodzielnych linii i kilka kombinacji na ścianie pn.-zach. wraz z wycenami i stanowiskami oraz 5 dróg na ścianie Żelazka. Pokazano stałe stanowiska zjazdowe (w ścianie z haków, na grani i w Kominie Roja z ringów). Naniesiono nazwy i określenia kilkudziesięciu formacji w ścianie oraz kilkunastu nowo nazwanych obiektów w graniach. Dla blisko setki punktów w urwiskach i na ich obrzeżach po raz pierwszy opublikowano ich wysokości (oszacowane z danych Lidar, na ogół z dokładnością rzędu 1 metra).
W toku opracowania udało się rozwikłać lub poprawić m. in. następujące kwestie
– na Lewym Zachodzie (potocznie Abgarowicza, poprawniej Bizańskiego) idziemy cały czas jego dolnym rozwidleniem.
– na ścianie jest tylko jedna droga Stanisławskiego (opisana jako wariant WHP 855C, warto doczytać erratę tomu VI przewodnika WHP o drodze WHP 856).
– w miejscu drogi WHP 856 jest droga Grońskiego (a jej lakoniczny opis to właśnie jego uwagi).
– bliskim drogi 856 terenem biegnie droga R. Schramma z 1953 (mylnie wzmiankowana jako biegnącą żebrem Żelazka na lewo od Komina Roja, ale jej autorski opis pokazuje, że chodzi o linię na prawo od tegoż komina, wspólną z tzw. Drogą Olsztyńską z 1991, która stała się tylko wariantem).
– droga Hobrzańskiego i Matki jest sporym, dwuczęściowym wariantem/niezależną linią od prawego Długosza (wbrew opinii w jednym z przewodników).
– Na Żelazku drogi Kominem i drogi Jana Łąckiego-„Aligatora” stykają się w połowie – jednocześnie około 10-metrowy trudny odcinek tego komina nadal nie ma wg tych opisów przejścia.
Warto też podkreślić, że znajomość zejść z Cubryny ma znaczenie dla schodzących z Hińczowej Przełęczy i Mięguszowieckiego Szczytu – zwłaszcza zimą lub w warunkach ograniczonej widoczności. Topo nr 25 może być więc dopełnieniem topo 8, 8’ (pokazującego masyw Mięgusza i Cubryny wprost od Morskiego Oka), dodatkowo na topo 8 i 25 zachowano oznaczenia zejść wiodących blisko wierzchołka Cubryny (h, j, k, m, n).
Topo 25 ma dodatkowe zdjęcie zejść od SW, od strony Doliny Piarżystej. Jako ważne uzupełnienie zasygnalizowano tam szczegóły zejścia wzdłuż pn.-zach. grani (która ma stromy odcinek w połowie, niezależny od pionowego uskoku u dołu grani).
Wypada dodać, że pn.-zach. urwiska Cubryny jako całość, ze swoimi zachodami, przewinięciami i innymi „patentami”, przygotowują do pokonywania ścian o wiele poważniejszych i większych.
Aktualność danych sięga roku 2020.

Napisz recenzję

Twoje imię:


Twoja recenzja: Notatka: HTML niedozwolony!

Ocena: Negatywna           Pozytywna

Przepisz kod z obrazka:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Co oznacza słowo przetwarzanie?
Przetwarzanie oznacza pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu:
• listownie: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,
• telefonicznie: +48 18 20 23 229,
• e-mailowo: ljanczy@tpn.pl.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych?

Podstawa prawna przetwarzania Cel przetwarzania lub prawnie uzasadniony interes
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami umowy o świadczenie usług obejmujących założenie, obsługę oraz prowadzenie konta internetowego) obsługa i prowadzenie konta na stronie internetowej sklepu, m.in.: składanie zamówień i dokonywać zwrotów zamówionych produktów, śledzenie status zamówienia, wgląd w historię zamówień oraz tworzenie listy życzeń obejmującej preferowane przed produkty
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami umowy sprzedaży produktów objętych ofertą sklepu) obsługa i realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia na produkty objęte oferta sklepu, w tym rozpatrywanie ewentualnych reklamacji
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) dochodzenie roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zawartej z nami umowy lub obrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać na tle wykonywania jej postanowień
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) • obowiązek przechowywania dowodów księgowych na potrzeby prawa podatkowego i bilansowego
• obowiązek archiwizacji dokumentów, zgodnie z obowiązującą w Tatrzańskim Parku Narodowym Instrukcją kancelaryjną

Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe? W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:
• podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych w celu bardziej efektywnego wykonywania świadczonych przez nas usług (np. obsługa informatyczna),
• innym odbiorcom danych – jeżeli jest to niezbędne do wykonania umów, których jesteśmy stroną, lub wynika to z obowiązujących regulacji prawnych (np. usługi pocztowe, obsługa płatności online).

Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?
Twoje dane osobowe niezbędne do prowadzenia konta internetowego będziemy przetwarzać przez okres trwania zawartej z nami umowy o prowadzenie usług. W dowolnym momencie możesz rozwiązać ww. umowę, kontaktując się z nami na dane kontaktowe wskazane powyżej lub wyrażając sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w ten sam sposób.
W wypadku złożenia zamówienia na produkty objęte ofertą sklepu Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonano nabycia produktu, zakończono postępowania mające na celu dochodzenie naszych wierzytelności lub nastąpiło przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
• prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie moich danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? Jakie są konsekwencje niepodania danych? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zawartych z nami umów. Niepodanie danych osobowych w odpowiednim zakresie uniemożliwi nam rejestrację, a następnie obsługę i prowadzenie Twojego konta internetowego lub obsługę i realizację składanych zamówień.


Biuro Obsługi Klienta

Dodatki

Moje konto

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji przechowywania plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Pliki te umożliwiają dostosowanie strony do Pana/Pani indywidualnych potrzeb. Jeżeli nie akceptuje Pan/Pani korzystania z tych plików, istnieje możliwość wyłączenia funkcji ich przechowywania za pośrednictwem własnej przeglądarki internetowej, dzięki czemu żadne informacje nie będą gromadzone. Polityka prywatności

Zrozumiałem