Tatry nr (56) 2/2016 – Dzięcioły

Tatry nr (56) 2/2016 – Dzięcioły
Producent: Tatrzański Park Narodowy
Dostępność: 7
Cena: 12,00 PLN 7,00 PLN
Ilość:  
   - LUB -   

Temat numeru – Dzięcioły 76–105
Anielska Igła • Osiem miesięcy w Dolinie Staroleśnej

Każdy słyszał bębnienie dzięcioła, ale mało kto zdaje sobie sprawę, z jaką siła i częstotliwością się to odbywa. Dziób dzięcioła czarnego wykonuje 17 uderzeń na sekundę, a przeciążenie przy zetknięciu z korą drzewa jest kilkaset razy większe od przyspieszenia ziemskiego. Dlaczego więc dzięcioły nie doznają wstrząsu mózgu? Wyjaśniamy ten fenomen w sposób zrozumiały nie tylko dla zoologów i weterynarzy.

Przedstawiamy zarówno te gatunki dzięciołów, które mieszkają w Tatrach na stałe, jak i pojawiające się sporadycznie. Unikatowe zdjęcia i precyzyjne opisy pozwolą czytelnikom na rozpoznawanie tych ptaków podczas wycieczek reglowych.
 
Karierę medialną jak zawsze robią tatrzańskie niedźwiedzie. Piszemy o nich, tłumacząc racjonalnie te wszystkie zdarzenia z życia zwierząt, których opis w obiegu publicznym pojawia się najczęściej w formie sensacyjnych newsów.
 
Znamy dobrze tereny narciarskie w Dolinie Goryczkowej, szlaki turystyczne i schroniska na Kalatówkach i Kondratowej, ale na ogół niewiele wiemy o tym, co dzieje się tuż obok, w lesie, na polanach, w kosówce, wśród skał. Całe bogactwo świata przyrody w tej tłumnie uczęszczanej przez ludzi okolicy, ptaki, kozice, sarny, jelenie, świstaki i wilki, znajdziemy w szczegółowej relacji pracownika Parku, który regularnie patroluje ten teren.
 
Bogaty jest także dział humanistyczny w najnowszych „Tatrach”. Niezwykły charakter ma rozmowa z Riną Meir, Żydówką liczącą dziś prawie sto lat, która dzieciństwo i młodość spędziła w Zakopanem i znakomicie wszystko pamięta. O legendarnych postaciach tamtych czasów mówi zdrobniale, po imieniu, jako o swoich kolegach i koleżankach.
 
Dajemy blok tekstów poświęconych osobie zmarłego niedawno Michała Jagiełły, jednego z autorów naszego kwartalnika. W tym bardzo osobistą relację z jego ostatniej wycieczki w góry oraz wywiad, w którym ciekawie i szczerze mówi, co myśli o Tatrzańskim Parku Narodowym.
 
Turyści korzystają z tatrzańskich schronisk, ale najczęściej niewiele wiedzą o funkcjonowaniu tych obiektów. Reportaż z ośmiu miesięcy przepracowanych w Zbójnickiej Chacie w Dolinie Staroleśnej daje obraz schroniska z drugiej strony bufetowego okienka.
 
Dla taterników ciekawa będzie wiadomość, że minionej zimy po raz pierwszy od lat utworzył się Złoty Lodospad w północnej ścianie Małego Kieżmarskiego Szczytu.
W końcowej części kwartalnika są jak zwykle felietony, w tym jeden futurystyczno-fantastyczny. Może wywołać kontrowersje lub nawet oburzenie. Dlaczego? Przeczytajcie.

 

Załączniki
  1. Tatry56_spis.pdf

Napisz recenzję

Twoje imię:


Twoja recenzja: Notatka: HTML niedozwolony!

Ocena: Negatywna           Pozytywna

Przepisz kod z obrazka:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Co oznacza słowo przetwarzanie?
Przetwarzanie oznacza pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu:
• listownie: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,
• telefonicznie: +48 18 20 23 229,
• e-mailowo: ljanczy@tpn.pl.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych?

Podstawa prawna przetwarzania Cel przetwarzania lub prawnie uzasadniony interes
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami umowy o świadczenie usług obejmujących założenie, obsługę oraz prowadzenie konta internetowego) obsługa i prowadzenie konta na stronie internetowej sklepu, m.in.: składanie zamówień i dokonywać zwrotów zamówionych produktów, śledzenie status zamówienia, wgląd w historię zamówień oraz tworzenie listy życzeń obejmującej preferowane przed produkty
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami umowy sprzedaży produktów objętych ofertą sklepu) obsługa i realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia na produkty objęte oferta sklepu, w tym rozpatrywanie ewentualnych reklamacji
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) dochodzenie roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zawartej z nami umowy lub obrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać na tle wykonywania jej postanowień
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) • obowiązek przechowywania dowodów księgowych na potrzeby prawa podatkowego i bilansowego
• obowiązek archiwizacji dokumentów, zgodnie z obowiązującą w Tatrzańskim Parku Narodowym Instrukcją kancelaryjną

Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe? W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:
• podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych w celu bardziej efektywnego wykonywania świadczonych przez nas usług (np. obsługa informatyczna),
• innym odbiorcom danych – jeżeli jest to niezbędne do wykonania umów, których jesteśmy stroną, lub wynika to z obowiązujących regulacji prawnych (np. usługi pocztowe, obsługa płatności online).

Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?
Twoje dane osobowe niezbędne do prowadzenia konta internetowego będziemy przetwarzać przez okres trwania zawartej z nami umowy o prowadzenie usług. W dowolnym momencie możesz rozwiązać ww. umowę, kontaktując się z nami na dane kontaktowe wskazane powyżej lub wyrażając sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w ten sam sposób.
W wypadku złożenia zamówienia na produkty objęte ofertą sklepu Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonano nabycia produktu, zakończono postępowania mające na celu dochodzenie naszych wierzytelności lub nastąpiło przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
• prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie moich danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? Jakie są konsekwencje niepodania danych? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zawartych z nami umów. Niepodanie danych osobowych w odpowiednim zakresie uniemożliwi nam rejestrację, a następnie obsługę i prowadzenie Twojego konta internetowego lub obsługę i realizację składanych zamówień.


Biuro Obsługi Klienta

Dodatki

Moje konto

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji przechowywania plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Pliki te umożliwiają dostosowanie strony do Pana/Pani indywidualnych potrzeb. Jeżeli nie akceptuje Pan/Pani korzystania z tych plików, istnieje możliwość wyłączenia funkcji ich przechowywania za pośrednictwem własnej przeglądarki internetowej, dzięki czemu żadne informacje nie będą gromadzone. Polityka prywatności

Zrozumiałem