Wincenty Birkenmajer

Wincenty Birkenmajer
Wincenty Birkenmajer
Cena: 31,00 PLN
Ilość:  
   - LUB -   

W 2013 roku mija osiemdziesiąta rocznica śmierci Wincentego Birkenmajera w Tatrach. Na pozór jest on postacią dobrze znaną dużej grupie osób, w większym bądź mniejszym stopniu związanych z Tatrami, zwłaszcza interesujących się taternictwem, czy w ogóle historią zdobywania Tatr. Jednakże dotychczasowa literatura, zarówno specjalistyczna jak i faktograficzna dotycząca osoby Birkenmajera zawiera informacje wybiórcze i rozproszone.

Wielokrotnie podkreślano, że śmierć Wincentego była wielką stratą dla rodzimego ruchu wysokogórskiego, że był on tym wspinaczem i pisarzem gór, który miał znaczący wpływ na rozwój szeroko pojętego taternictwa.

Dla polskiego taternictwa i rodzącego się w latach międzywojennych polskiego alpinizmu jest Wincenty postacią tak ważną, że jego dokonania we wszech miar zasługują na szczegółowe opracowanie. Jego działalność górska była dobrze udokumentowana, ale brakowało do tej pory jej całościowego ujęcia. Inaczej jest natomiast z jego pracą jako pedagoga – tu źródła są nader skąpe, do czego w dużej mierze przyczyniła się II Wojna Światowa i upływ lat; stąd Birkenmajer – jako nauczyciel – jest mało znany. Tymczasem, również na tym polu, był on postacią wyróżniającą się i nietuzinkową; nauczycielem ogromnie zaangażowanym nie tylko w nauczaniu przedmiotu, ale także bardzo zatroskanym o rozwój kulturalny swoich uczniów. Jego życzliwe, mądre ale i oryginalne podejście do młodych ludzi zjednywało mu powszechną przychylność i przynosiło doskonałe efekty pedagogiczne.

W niniejszej biografii Wincentego Birkenmajera starałem się możliwie dokładnie przedstawić jego sylwetkę nie tylko pod kątem jego górskich dokonań i osiągnięć wyłącznie sportowych. Zebrałem wszelkie dostępne informacje o Birkenmajerze jako nauczycielu i pisarzu, a także o jego życiu rodzinnym. Celowo zrezygnowałem z formy powieści biograficznej, nie łącząc danych historycznych z fikcją fabularną, chciałem bowiem dać jak najprawdziwszy obraz Jego osoby. W ten sposób powstała w pełni faktograficzna opowieść o najpiękniejszych bodaj latach polskiego taternictwa, o kształtowaniu się ideologii taternickiej, o początkach polskiej eksploracji gór lodowcowych, o rywalizacji elity ówczesnych wspinaczy i wplecionej w ten klimat wielkiej miłości człowieka do gór, za którą przyszło mu zapłacić najwyższą cenę.

Z przedmowy książki pióra Marcina Praczyka.

 


Wincenty Birkenmajer

Wydawnictwo Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich T. 2.

186 stron, format 165 x 235 mm, 

druk środka (1+1), 

arkusze szyte nićmi i klejone do grzbietu,

okładka na kartonie jednostronnym 230 g, folia matowa, lakier wybiórczo

Napisz recenzję

Twoje imię:


Twoja recenzja: Notatka: HTML niedozwolony!

Ocena: Negatywna           Pozytywna

Przepisz kod z obrazka:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Co oznacza słowo przetwarzanie?
Przetwarzanie oznacza pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu:
• listownie: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,
• telefonicznie: +48 18 20 23 229,
• e-mailowo: ljanczy@tpn.pl.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych?

Podstawa prawna przetwarzania Cel przetwarzania lub prawnie uzasadniony interes
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami umowy o świadczenie usług obejmujących założenie, obsługę oraz prowadzenie konta internetowego) obsługa i prowadzenie konta na stronie internetowej sklepu, m.in.: składanie zamówień i dokonywać zwrotów zamówionych produktów, śledzenie status zamówienia, wgląd w historię zamówień oraz tworzenie listy życzeń obejmującej preferowane przed produkty
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami umowy sprzedaży produktów objętych ofertą sklepu) obsługa i realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia na produkty objęte oferta sklepu, w tym rozpatrywanie ewentualnych reklamacji
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) dochodzenie roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zawartej z nami umowy lub obrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać na tle wykonywania jej postanowień
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) • obowiązek przechowywania dowodów księgowych na potrzeby prawa podatkowego i bilansowego
• obowiązek archiwizacji dokumentów, zgodnie z obowiązującą w Tatrzańskim Parku Narodowym Instrukcją kancelaryjną

Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe? W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:
• podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych w celu bardziej efektywnego wykonywania świadczonych przez nas usług (np. obsługa informatyczna),
• innym odbiorcom danych – jeżeli jest to niezbędne do wykonania umów, których jesteśmy stroną, lub wynika to z obowiązujących regulacji prawnych (np. usługi pocztowe, obsługa płatności online).

Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?
Twoje dane osobowe niezbędne do prowadzenia konta internetowego będziemy przetwarzać przez okres trwania zawartej z nami umowy o prowadzenie usług. W dowolnym momencie możesz rozwiązać ww. umowę, kontaktując się z nami na dane kontaktowe wskazane powyżej lub wyrażając sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w ten sam sposób.
W wypadku złożenia zamówienia na produkty objęte ofertą sklepu Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonano nabycia produktu, zakończono postępowania mające na celu dochodzenie naszych wierzytelności lub nastąpiło przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
• prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie moich danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? Jakie są konsekwencje niepodania danych? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zawartych z nami umów. Niepodanie danych osobowych w odpowiednim zakresie uniemożliwi nam rejestrację, a następnie obsługę i prowadzenie Twojego konta internetowego lub obsługę i realizację składanych zamówień.


Biuro Obsługi Klienta

Dodatki

Moje konto

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji przechowywania plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Pliki te umożliwiają dostosowanie strony do Pana/Pani indywidualnych potrzeb. Jeżeli nie akceptuje Pan/Pani korzystania z tych plików, istnieje możliwość wyłączenia funkcji ich przechowywania za pośrednictwem własnej przeglądarki internetowej, dzięki czemu żadne informacje nie będą gromadzone. Polityka prywatności

Zrozumiałem