Tatry nr (77) 3/2021 – Wędrowanie

Tatry nr (77) 3/2021 – Wędrowanie
Tatry nr (77) 3/2021 – Wędrowanie Tatry nr (77) 3/2021 – Wędrowanie Tatry nr (77) 3/2021 – Wędrowanie Tatry nr (77) 3/2021 – Wędrowanie Tatry nr (77) 3/2021 – Wędrowanie
Producent: Tatrzański Park Narodowy
Dostępność: 19
Cena: 17,00 PLN
Ilość:  
   - LUB -   
Zapraszamy w podróż przez lato, góry i przyrodę. Na piechotę. 
Tematem numeru jest bowiem wędrowanie
 
Podróże mogą być różne. Biznesowe, gdy zapatrzeni jesteśmy jedynie w okno swojego laptopa. Albo nastawione na zaliczanie celów: sportowych, turystycznych, wspinaczkowych, pereł architektury. Jest jeszcze wiele innych modeli podróżowania. Każdy może mieć swój.
My proponujemy podróż niespieszną. Na piechotę. Nie pędźmy. Zwolnijmy, bądźmy w „tu i teraz”. Wtedy nasze oczy, mózgi i serca odetchną. Dostrzegą więcej. 
To może być wędrowanie wakacyjne, długie, górskie. W wysokie góry, dalekie krainy zaznaczone na mapie jedynie zapiskiem hic sunt dracones, odległe kosmosy. Może to być także nasze wędrowanie codzienne, do lasu za domem, do parku, przez łąki. Pod regle z psem. W Tatry. I w „Tatry”.
Podczas wędrówek z kwartalnikiem mamy szansę przebyć Orlą Perć w towarzystwie Łukasza Kosuta, przewodnika tatrzańskiego II klasy i ratownika TOPR, który szczegółowo opi-suje najtrudniejszy szlak w Tatrach w ramach naszego cyklu „Szkoła górska”. Tomasz No-dzyński, przewodnik tatrzański I klasy i ratownik TOPR, na konkretnych przykładach – co szczególnie cenne i ciekawe – analizuje błędy górskie, których jego artykuł z pewnością pomoże nam unikać. W dziale przyrodniczym wraz z Tomaszem Zwijaczem-Kozicą, przyrodnikiem Tatrzańskiego Parku Narodowego, przeglądamy notatki faunistyczne, by dowiedzieć się, co słychać u kozic, świstaków, niedźwiedzi i innych mieszkańców Tatr. W dziale „Ludzie i rozmowy” zamieściliśmy osobistą impresję Jakuba Brzoski – Nasze życie jest kruche jak skrzydła motyla, poświęconą postaci Vlada Tatarki, świetnego wspinacza i skialpinisty, który 20 lat temu zginął na Ganku. Dopełnieniem jest wywiad z Vladą, córką taternika, która była świadkiem śmierci swojego taty. 
Jest również w „Tatrach” wędrówka przez ciekawostki przyrodnicze, przez kroniki wypadków, przez historię i etnologię Podtatrza, przez górskie nowości książkowe. I jeszcze… zresztą przeczytajcie sami. 

Napisz recenzję

Twoje imię:


Twoja recenzja: Notatka: HTML niedozwolony!

Ocena: Negatywna           Pozytywna

Przepisz kod z obrazka:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

Co oznacza słowo przetwarzanie?
Przetwarzanie oznacza pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, modyfikowanie, wykorzystywanie, organizowanie czy niszczenie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem przy ulicy Kuźnice 1, dalej: my. Zapraszamy do kontaktu:
• listownie: Tatrzański Park Narodowy, ul. Kuźnice 1, 34-500 Zakopane,
• telefonicznie: +48 18 20 23 229,
• e-mailowo: ljanczy@tpn.pl.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@tpn.pl.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania moich danych osobowych?

Podstawa prawna przetwarzania Cel przetwarzania lub prawnie uzasadniony interes
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami umowy o świadczenie usług obejmujących założenie, obsługę oraz prowadzenie konta internetowego) obsługa i prowadzenie konta na stronie internetowej sklepu, m.in.: składanie zamówień i dokonywać zwrotów zamówionych produktów, śledzenie status zamówienia, wgląd w historię zamówień oraz tworzenie listy życzeń obejmującej preferowane przed produkty
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie zawartej z nami umowy sprzedaży produktów objętych ofertą sklepu) obsługa i realizacja złożonego przez Ciebie zamówienia na produkty objęte oferta sklepu, w tym rozpatrywanie ewentualnych reklamacji
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) dochodzenie roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem zawartej z nami umowy lub obrona przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać na tle wykonywania jej postanowień
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) • obowiązek przechowywania dowodów księgowych na potrzeby prawa podatkowego i bilansowego
• obowiązek archiwizacji dokumentów, zgodnie z obowiązującą w Tatrzańskim Parku Narodowym Instrukcją kancelaryjną

Komu mogą zostać przekazane moje dane osobowe? W niektórych sytuacjach posiadamy prawo, aby przekazać Twoje dane osobowe innym podmiotom. Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:
• podmiotom przetwarzającym – którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych w celu bardziej efektywnego wykonywania świadczonych przez nas usług (np. obsługa informatyczna),
• innym odbiorcom danych – jeżeli jest to niezbędne do wykonania umów, których jesteśmy stroną, lub wynika to z obowiązujących regulacji prawnych (np. usługi pocztowe, obsługa płatności online).

Jak długo moje dane osobowe będą przetwarzane?
Twoje dane osobowe niezbędne do prowadzenia konta internetowego będziemy przetwarzać przez okres trwania zawartej z nami umowy o prowadzenie usług. W dowolnym momencie możesz rozwiązać ww. umowę, kontaktując się z nami na dane kontaktowe wskazane powyżej lub wyrażając sprzeciw wobec dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w ten sam sposób.
W wypadku złożenia zamówienia na produkty objęte ofertą sklepu Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokonano nabycia produktu, zakończono postępowania mające na celu dochodzenie naszych wierzytelności lub nastąpiło przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej z nami umowy.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
• prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych,
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie moich danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym? Jakie są konsekwencje niepodania danych? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zawartych z nami umów. Niepodanie danych osobowych w odpowiednim zakresie uniemożliwi nam rejestrację, a następnie obsługę i prowadzenie Twojego konta internetowego lub obsługę i realizację składanych zamówień.


Biuro Obsługi Klienta

Dodatki

Moje konto

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji przechowywania plików cookies (tzw. ciasteczek) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Pliki te umożliwiają dostosowanie strony do Pana/Pani indywidualnych potrzeb. Jeżeli nie akceptuje Pan/Pani korzystania z tych plików, istnieje możliwość wyłączenia funkcji ich przechowywania za pośrednictwem własnej przeglądarki internetowej, dzięki czemu żadne informacje nie będą gromadzone. Polityka prywatności

Zrozumiałem